Půlnoční jezdec

Jáchymov – kostel sv. Jáchyma

Před mnoha lety jezdíval o půlnoci kolem kostela v Jáchymově nejprudším cvalem jezdec na koni. Nikdo se nikdy nedozvěděl, odkud vyjíždí a kam jede. Protože se vyskytla domněnka, že vyjíždí z kostela, zavírali tam na noc zločince odsouzené k smrti, aby jezdcovo tajemství pomohli objasnit. Byla jim za to slíbena milost. Ráno je ale vždy nalezli všechny mrtvé. Jeden k smrti odsouzený byl také zavřen na noc v kostele a ukryl se pod oltářní pokrývku. V kostele byla hrobka, v níž odpočívali zemřelí duchovní. Když odbila půlnoc, zvedla se kamenná deska hrobky, vyšla z ní postava muže, který se svlékl a zmizel za vraty kostela. Pak zvenku zaznělo tiché zavolání a hvizd a jezdec už uháněl kolem kostela. Odsouzenec vyšel z úkrytu, popadl jednu jezdcovu punčochu a zase se schoval. Jezdec se po chvíli vrátil, oblékl se, ale do hrobky musel jen s jednou punčochou. Ráno se přišli lidé podívat, co se stalo s odsouzencem. Byl živý a vyprávěl všem, co se stalo. Hrobku otevřeli a našli v ní mrtvé tělo s jednou punčochou. Teď už jich na jezdce čekalo víc. Když se znovu objevil, ptali se ho, čeho si žádá. On odpověděl: „Nejsem hoden!“. Jeho tělo pak pohřbili na hřbitově, kde našel konečně klid. Odsouzenec podle slibu dostal milost.


Katolický farní kostel byl původně postavený jako luteránský. Jednalo se o jednolodní stavbu, která vznikla v letech 1534 – 1540. Kostel byl zničen při velkém požáru města v roce 1873 a znovu postaven za použití dochovaných obvodových zdí v novogotickém stylu. Kostel byl hrobkou ostrovské větve Šliků a jáchymovských horních hejtmanů.

ZPĚT NA: Pověsti a legendy

Penzion Ve Skále v Lokti hodnocení