Čarodějnice nebo bílá paní?

Skalná – hrad Vildštejn

Při návštěvě hradu Vildštejn můžete vstoupit do hradní krypty, kde je uložena lebka s několika dalšími kostmi jakési ženy, které byl nalezeny při bourání hradního komínu. Kosterní pozůstatky byly uloženy ve schránce a byla k nim přiložena skleněná baňka, pár stébel trávy a rybářský háček. Někteří lidé z podhradí vyprávěli, že by mohly patřit jedné z dcer majitele hradu z rodu Trautenbergů, která byla velmi ošklivá, znala sílu bylin a připravovala z nich všelijaké nápoje a masti. Jednoho dne však záhadně zmizela a nikdy se nenašla. Jiní zase vyprávěli o bílé paní, procházející se za jasných měsíčních nocí hradem. Nikdy nikomu neuškodila a ti, kteří ji spatřili se dušovali, že vypadala velice nešťastně. Dokonce ještě dnes najdeme ve Skalné dost lidí, kteří odpřisáhnou, že bílou paní skutečně viděli…


Hrad Vildštejn představuje v největší úplnosti dochovaný románský hrad v Chebu. Byl založen kolem roku 1200. Současnou podobu získal hrad v průběhu 15. a 16. století. Nyní je hrad v soukromém vlastnictví, část hradních prostor byla upravena na dobovou hodovnu.

ZPĚT NA: Pověsti a legendy

Penzion Ve Skále v Lokti hodnocení