O Richardovi a Albíně

Andělská Hora – hrad

Kdysi dávno zachránil anglický král Tristan na lovu život malému chlapci, jehož matku zabil medvěd. Dítě dostalo jméno Richard Medvědí pracka a vychováváno na královském dvoře společně s královskou dcerou dcerou Albínou. Když jinoch dospěl, zamiloval se do Albíny. Neměl ale dost odvahy, aby požádal krále o její ruku. Přemluvil ji a tajně uprchli do míst, kde dnes stojí Andělská hora. Zde si nechali postavit pevný hrad. Albína si svou dobrotou a laskavostí získala místní obyvatele, kteří ji začali přezdívat Anděl a hradu Andělská hora.

Ale ani četnými dobrými skutky nemohla Albína utišit své svědomí. Stále tíživěji pociťovala vinu a přála si usmířit se svým otcem. Richard o návratu nechtěl ani slyšet a jednal s hradní paní stále popudlivěji a hruběji. Po dlouhém pátrání objevil král Tristan s pomocí jasnovidce místo, kde oba uprchlíci přebývali a vydal se tam se svým vojskem, aby dceru osvobodil. Zvědové jej informovali, že Albína si přeje usmíření, ale Richard jí v tom zabránil.

Rozhněvaný Tristan obléhal se svým vojskem hrad. Když Richard viděl, že sídlo neudrží, pokusil se svou ženu otrávit vínem. Nedopatřením však poháry zaměnil a sám padl mrtev k zemi. Tristan Albíně odpustil a vzal ji i s dětmi zpět do Anglie. O hrad se po jejich odjezdu staral spolehlivý správce.


Dochované prameny na rozdíl od legendy vypovídají, že hrad na vrcholku čedičové homole byl založen šlechtickým rodem, a to pány z Oseku (Rýzmburka), pravděpodobně koncem 14. století.

ZPĚT NA: Pověsti a legendy

Penzion Ve Skále v Lokti hodnocení