O statečné hradní panně

Hřebeny – hrad a zámek Hartenberg

V čase husitských válek vytáhl do boje proti husitům i pán Hartenberka. Z bojů už se ale nevrátil. Zůstala po něm dcerka – Zdeňka, dívka spanilá, nebojácná, hrdá jako její otec. Stalo se, že husité přitáhli také před Hartebeg. Zdeňka se rozhodla hrad bránit. Hradby osadila udatnými muži a poručila zvednout padací most. Statečně a úspěšně se bránila bojovníkům pod vedením hejtmana Petříka. Vždyť “Hart” znamená tvrdý a tvrdí byli i obránci hradu. Hrad dlouho odolával. Husité se proto rozhodli jeho posádku vyhladovět. Když v komíně zbyla poslední uzená kýta, ukázala se ve věži hrdá Zdeňka a se slovy, že husitské vojsko maří čas, když si myslí, že je vyhladoví, a vyhodila směrem k rozzuřeným husitským obléhotelům poslední kýtu. Aby zamezila zbytečnému krveprolití, rozhodla se, že vojsko do hradu pustí, pokud bude dovoleno jejímu lidu odejít. Husitský hejtman souhlasil pod podmínkou, že ho Zdeňka bude na hradě očekávat. Obránci pobrali šperky a zlato a odcházeli k západu. Zdeňka zatím čekala v hradním sklepě. Petřík vešel, ale hned v překvapení ustrnul. Před sebou spatřil svátečně oděnou hradní paní. Stála uprostřed klenutého sklepa a v ruce držela hořící pochodeň. Ukazovala jí na sud střelného prachu. Ve chvíli, kdy hejtman vykřikl „zadrž“, zalehl do sklepa ohlušující křik. Pod hradbami nastal zmatek a shon. Do hradu vpadla očekávaná pomoc a husitské vojsko se dalo na úprk.


Hartenberg neboli Hřebeny je středověký hrad vystavěný na strmém ostrohu nad říčkou Svatavou, později přestavěný na zámek. První zmínky o pánech z Hartenberka pocházejí ze 13. století. Dále prameny uvádějí, že v době husitských válek, hrad dobyl a vyplenil roku 1426 husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic.

ZPĚT NA: Pověsti a legendy

Penzion Ve Skále v Lokti hodnocení