Obchodní podmínky

Provozovatel Penzion Ve Skále

Provozovatelem ubytovacích služeb Penzionu Ve Skále je společnost VUJO s.r.o., Křížová 116, 35601 Sokolov, IČ: 64830713, DIČ: CZ64830713.

Storno podmínky

Naším zájmem je, aby Vaše rezervace byly závazné. Máme pochopení pro nucené zrušení rezervace nebo změnu počtu pokojů u větších skupin. Také víme, že pokud bychom stornopodmínky vymáhali, tak nás nejspíš v budoucnu nenavštívíte a nedoporučíte nás dále. V krajním případě však můžeme uplatnit následující storno podmínky.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou, elektronickou nebo telefonickou formu. Při zrušení rezervace se účtují tyto stornopoplatky:

Rezervace v hodnotě do 10 000 Kč

Zrušení rezervace Stornopoplatek
3 dny před nastoupením na pobyt 50% z ceny objednaných služeb
při nedojezdu (nenastoupení na pobyt)
nebo při stornu v den nástupu
100% z ceny objednaných služeb
7 dní před nástupem na pobyt v době MS v Motokrosu a Silvestra 100% z ceny objednaných služeb

 

Rezervace v hodnotě nad 10 000 Kč

Zrušení rezervace Stornopoplatek
14 až 7 dní před nastoupením na pobyt 50% z ceny objednaných služeb
7 dní a méně před nastoupením na pobyt
nebo při nedojezdu (nenastoupení na pobyt)
100% z ceny objednaných služeb

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z vážných důvodů např.: hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, úmrtí v rodině, povolávací rozkaz, živelná pohroma.

Provozní podmínky

 • Penzion může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Host předloží pracovníkovi penzionu při příchodu platný doklad totožnosti.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci.
 • Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit.
 • Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu tak v přilehlém okolí.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách areálu.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.
 • V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít dveře a klíč odevzdat na recepci.
 • V prostorách penzionu je přísný zákaz kouření, kromě balkónů.
 • Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.
 • Klient souhlasí se zasláním informačních a propagačních materiálů společnosti VUJO s.r.o. / Penzionu Ve Skále.
Penzion Ve Skále v Lokti hodnocení