Příroda Karlovarského kraje

Svatošské skály u Lokte

VIDEO: Dokument ČT – Vodácká putování po Ohři – Svatošské skály (od času 8min 00s)
Zkamenělá svatba v zalesněném údolí řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Loktem nazývaná Svatošské Skály. Dosažitelnost na kole i pěšky, houpací most přes řeku, přímo u skal můžete navštívit restauraci.
3D prohlídka a více informací

 

Slavkovský les

Nahlédněte do výborné interaktivní prezentace Karlovarského kraje. Město Loket je obklopeno nádhernou přírodou Slavkovského lesa vhodnou nejen pro odpočinek, ale také pro sportovní vyžití. Online průvodce najdete zde.

 

Kladská rašeliniště

VIDEO: Toulavá kamera – Kladská
Vesnička ve výšce 814 m n. mořem byla vystavěna r. 1875 knížetem Schönburgem ve stylu švýcarských dřevěných srubů. Naučná stezka kolem Kladského rybníka s typickými rašeliništními porosty v sousedství přírodní rezervace Kladské rašeliny.
Více informací

 

Krásenská rozhledna

Krásenská rozhledna je jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věž je zajímavá spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu 25m věže. Z vyhlídkové věže jsou vidět kopce Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa.
Více informací

 

Přírodní rezervace SOOS

V Chebské pánvi se nachází rozsáhlý komplex rašelinných lesů, rašelinišť a slatinišť s mnoha vývěry minerálních pramenů, plynů a známými mofetami. Vhodné spojit s návštěvou Františkových Lázní.
Více informací

 

Andělská hora

VIDEO: Toulavá kamera – Andělská hora
Na strmé skále jsou ruiny gotického hradu, založeného pány z Oseka na konci 14. století. Roku 1635 byl hrad vypálen švédskými vojsky, obnoven a obýván do počátku 18. století. Ve stejnojmenné obci se nachází bývalá poutní kaple Nejsvětější trojice na symbolickém půdorysu trojúhelníka.
Více informací

 

Muzeum – Štola č. 1 Jáchymov

Ve Štole č. 1 se nachází jáchymovské hornické muzeum. Štola dlouhá 260 m připomíná nejen způsob dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů, kteří byli nuceni v této a podobných štolách těžce pracovat. Více informací zde

 

Muzeum – Důl Jeroným

Historický důl Jeroným se nachází v okrese Sokolov, kat. území Rovná. V minulosti spadal do katastrálního území dnes již neexistujícího královského horního města Čistá. Více informací zde

 
Penzion Ve Skále v Lokti hodnocení